Εξηγήσεις

Στάσεις
0%

Τα συναισθήματά μας ή η πρόθεσή μας να σκεπτόμαστε, πράττουμε ή να λέμε κάποια πράγματα καθώς επίσης και ο βαθμός της προθυμίας μας να εκδηλώνουμε αυτή την πρόθεσή μας προς τους άλλους

Άρχισε το τεστ
Δεξιότητες
0%

Η ικανότητα να κάνουμε κάτι ή να συμπεριφερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο σε συγκεκριμένες καταστάσεις

Άρχισε το τεστ
Γνώσεις
0%

Οι αντιλήψεις ή οι πληροφορίες που μπορούμε να αποκτήσουμε σχετικά με ένα θέμα είτε εμπειρικά είτε μελετώντας'

Άρχισε το τεστ