Έλεγξε τη

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ σου ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Πως θα καταλάβεις ότι έχεις διαπολιτισμική ικανότητα;

Το παρόν εργαλείο στοχεύει να σε βοηθήσει να αναστοχαστείς σχετικά με τη διαπολιτισμική σου ικανότητα και να εντοπίσεις τόσο τα δυνατά σου σημεία όσο και εκείνα που επιδέχονται βελτίωση.

 Στις επόμενες σελίδες τα κυριότερα στοιχεία που συνθέτουν τη διαπολιτισμική ικανότητα, όπως οι στάσεις, οι δεξιότητες  και οι γνώσεις, αναλύονται σε επιμέρους συστατικά τα οποία συνοδεύονται από ερωτήσεις και σκίτσα για να σε βοηθήσουν στον αναστοχασμό σου.  Τα συστατικά αυτά στοιχεία αλληλοσυνδέονται αφού οι γνώσεις που έχουμε για τον κόσμο και τις ανθρώπινες σχέσεις επηρεάζουν τις στάσεις μας και οι διαθέσεις μας επηρεάζουν τις δεξιότητες που χρησιμοποιούμε αλλά και τις γνώσεις στις οποίες βασίζονται οι ενέργειές μας. Έχει επίσης σημασία να λάβεις υπόψη ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η απόκτηση της γνώσης μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας μόνο αν έχουμε τις σωστές στάσεις και είμαστε πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουμε αποκτήσει. Ακριβώς λόγω αυτής της σπουδαιότητας των στάσεων,  οι ερωτήσεις του εργαλείου αυτού που αφορούν στις στάσεις σου ή τις διαθέσεις σου απέναντι σε διάφορα θέματα είναι πολύ περισσότερες από αυτές που αφορούν τις δεξιότητες ή/και τις γνώσεις σου.

 Πώς να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο

Τα συστατικά της διαπολιτισμικής ικανότητας και οι υποκατηγορίες τους μπορούν να φανούν και να παρατηρηθούν μέσω των πράξεων και των λόγων μας. Προσπάθησε να βρεις 20 ή 30 λεπτά της ώρας ώστε με ηρεμία και ησυχία να καθίσεις, να μελετήσεις και να αναστοχαστείς με τη βοήθεια των ερωτήσεων και των σκίτσων. Προσπάθησε να βάλεις τον εαυτό σου στις καταστάσεις που δείχνουν οι εικόνες. Μπορείς επίσης να θυμηθείς και να σκεφτείς παρόμοιες καταστάσεις όπου σε περιέβαλαν άνθρωποι δικοί σου ή όχι, άνθρωποι από διαφορετικά γεωγραφικά, γλωσσικά, ή θρησκευτικά περιβάλλοντα ή με διαφορετικές κοινωνικο-πολιτισμικές ή κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.   Σκέψου τις διαπολιτισμικές επαφές που είχες ή έστω οποιαδήποτε επαφή ή επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Προσπάθησε να θυμηθείς πως αισθάνθηκες, τι γνώριζες και τι έκανες και σύρε τον κέρσορα στην κατάλληλη απάντηση κάτω από κάθε ερώτηση. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο αυτό είτε μόνος/η σου είτε μαζί με τους συναδέλφους σου.

Με την ολοκλήρωσή του θα λάβεις μια αξιολόγηση σχετικά με το πού βρίσκεσαι στη διαδικασία της ανάπτυξης των διαπολιτισμικών σου ικανοτήτων. Θα πάρεις τα αποτελέσματα μόνο αφού απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις. Ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα θα σε βοηθήσουν να σκεφτείς και να προγραμματίσεις τα βήματα που θα κάνεις για την περαιτέρω ανάπτυξή σου. Και φυσικά, μπορείς να επανέλθεις και να απαντήσεις και πάλι τις ερωτήσεις του εργαλείου, οποτεδήποτε επιθυμείς, ώστε να διαπιστώσεις αν έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές και ποιες είναι αυτές.

ΕΝΑΡΞΗ